Diabetes

Česká republika patří mezi státy s nejlépe zachycenými statistickými daty o diabetu. Tato skutečnost je dána jednak organizací péče o nemocné cukrovkou – diabetologie je v ČR samostatným oborem, jednak dlouhodobě založeným programem sledování péče o diabetiky.

Nemalý podíl na společném díle mají odborní lékaři, zvláště diabetologové, ať již samostatně vedenými výzkumnými pracemi v této oblasti, metodickou pomocí státním orgánům, či pravidelným vykazováním statistických údajů pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Pro zpracování této kapitoly byly využity dva základní zdroje informací. Prvním z nich jsou zdravotnické údaje věnované statistice diabetu. Druhým zdrojem informací jsou pak samostatně vyhodnocená data o spotřebě léků a zdravotnických potřeb, která s jistými omezeními vypovídají o nemocných cukrovkou a jejich léčbě, a vhodně tak doplňují zdroj první. Data jsou převzata z distribuce těchto produktů.

Počet léčených diabetiků

Počet léčených diabetiků v České republice stále stoupá. Podle údajů ÚZIS se ke konci roku 1999 léčilo v ČR 624 000 diabetiků, tedy o patnáct tisíc nemocných více než v roce 1998. Podrobněji je tento vývoj zachycen v tabulce č. 1 a grafu č. 1.
Tab. č. 1: Počet léčených diabetiků v ČR
Zdroj: ÚZIS, 2000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 – rok
479 490 505 494 502 552 582 600 609 624 – počet diabetiků (v tis.)

V roce 1999 bylo nově diagnostikováno přibližně 52 000 diabetiků, tedy o tisíc méně než v roce předchozím. Na 100 000 obyvatel ČR připadalo v roce 1999 6 072 diabetiků. V rozdělení podle typu diabetu bylo 7,2 % diabetiků 1. typu, 91,7 % diabetiků 2. typu a 1,2 % ostatních typů diabetu. Tyto údaje jsou však stále výrazně ovlivněny nejednotným zařazováním a pozdní klasifikací diabetu typu LADA.

Množství zaznamenaných komplikací diabetu roste se vzrůstajícím počtem diabetiků. V roce 1999 bylo hlášeno více než 44 400 pacientů s diabetickou nefropatií (7,1 % diabetiků), 70 200 (11,2 % diabetiků) nemocných s diabetickou retinopatií (v tom pak 2 462 zcela slepých) a téměř 40 150 (6,4 % diabetiků) případů diabetické nohy. Počet osob s končetinou amputovanou v důsledku komplikace diabetické nohy dosáhl 0,9 % všech diabetiků, tj. 5637 osob. Procentní zastoupení výskytu diabetických komplikací však neroste a jednom případě (diabetická noha) klesá. Absolutní nárůst počtu diabetických komplikací je tedy zjevně vyjádřením stárnutí populace (a tím i přibývání počtu diabetiků) nikoli nedostatečné péče nebo zhoršením kvality života.

Počet poskytovatelů péče

Většina nemocných cukrovkou (85 %) je dispenzarizována v ambulancích specialistů – diabetologů, ostatní u praktických lékařů. Na jednu diabetologickou ambulanci připadá v průměru 1 500 diabetiků. V ambulancích praktických lékařů je léčen větší podíl diabetiků 2. typu než v diabetologických poradnách.

Počet specializovaných diabetologických ambulancí dosáhl v roce 1999 počtu 416. V roce 2000 fungovalo 15 specializovaných diabetologických center.

Další informace o sladidlech

p

Obezita

Obezita je definována jako zmnožení tuku v organismu. Rozlišujeme mužský typ otylosti, charakterizovaný hromaděním tukových hmot na břiše. Tento typ obezity bývá častěji spojován s řadou onemocnění, například srdce a cév, s cukrovkou apod. Pro ženský typ obezity jsou hlavním místem ukládání tuku hýždě a stehna. Spojení s dalšími chorobami je menší než u mužů.

p

Historie sladidel

Sladká chuť aspartamu byla objevena Jamesem Schlatterem v době, kdy pracoval pod vedením Roberta Muzura z G. D. Searle & Company. Aspartam byl Schlatterem připraven jako meziprodukt při vývoji protinádorového léčebného postupu a sladkou chuť zaznamenal, když si naslinil prst, aby obrátil stránku ve svém zápisníku. Látka Aspartam se později stala známou jako nízkoenergetické sladidlo Nutra Sweet. Pod tímto obchodním názvem byl Aspartam uveden na trh v roce 1983. V témže roce také začalo jeho úspěšné pronikání na světové trhy. Aspartam umožnil výrobcům dodávat potraviny a nápoje splňující požadavky na moderní náhradní sladidlo.

p

Náhradní sladidla

Diabetikům lze doporučit nealkoholické nápoje slazené neenergetickými sladidly. Pokud jde o jiné speciální „dia“ či „dietních“ potraviny, neexistuje dostatek podkladů pro jejich doporučování diabetikům. Mnoho speciálních „dia“ výrobků obsahuje hodně tuků a energie a bývá současně dražších než běžné potraviny. Jejich soustavná spotřeba může snižovat compliance diabetiků s dietní léčbou.

p

Diabetes

Česká republika patří mezi státy s nejlépe zachycenými statistickými daty o diabetu. Tato skutečnost je dána jednak organizací péče o nemocné cukrovkou - diabetologie je v ČR samostatným oborem, jednak dlouhodobě založeným programem sledování péče o diabetiky. Nemalý podíl na společném díle mají odborní lékaři, zvláště diabetologové, ať již samostatně vedenými výzkumnými pracemi v této oblasti, metodickou pomocí státním orgánům, či pravidelným vykazováním statistických údajů pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

p

Cukr

Drtivá většina lékařů a vědců se shoduje v názoru, že cukr je nesmírně škodlivou pochutinou. V minulých staletích, kdy se řepný cukr průmyslově nevyráběl, lidé sladili pokrmy medem nebo sušeným ovocem. Měli mnohem méně obtíží, než mají dnešní lidé. Ještě na počátku 20. století měli umírající staří lidé všechny své zuby. Dnes velmi těžko naleznete 30-ti letého člověka, který by měl zdravý, neopravovaný chrup bez jediné plomby.

p

O sladidlech

Stolní sladidla Clio na bázi aspartamu v praktických blistrech – k využití v domácnostech i na cestách – a to nejenom pro diabetiky, ale pro všechny, kteří chtějí omezit spotřebu cukru bez omezení chuti.
Tekutá a prášková sladidla Clio na bázi cyklamátu – určeno k použití nejenom ve studené kuchyni , ale i pro vaření a pečení (nehořkne ani při vyšších teplotách než 250 stupňů).