Náhradní sladidla

Diabetikům lze doporučit nealkoholické nápoje slazené neenergetickými sladidly. Pokud jde o jiné speciální „dia“ či „dietních“ potraviny, neexistuje dostatek podkladů pro jejich doporučování diabetikům.

Náhradní sladidla a speciální potraviny pro diabetiky

Diabetikům lze doporučit nealkoholické nápoje slazené neenergetickými sladidly. Pokud jde o jiné speciální „dia“ či „dietních“ potraviny, neexistuje dostatek podkladů pro jejich doporučování diabetikům. Mnoho speciálních „dia“ výrobků obsahuje hodně tuků a energie a bývá současně dražších než běžné potraviny. Jejich soustavná spotřeba může snižovat compliance diabetiků s dietní léčbou.

Pro snazší započítání příslušné potraviny do dietního plánu se doporučuje označení potravin z hlediska obsahu energie i jednotlivých živin (sacharidů, tuků, cholesterolu a bílkovin včetně druhu sacharidů) jak ve 100 g výrobku, tak v daném množství potraviny. Diabetikům lze obecně doporučovat nízkoenergetické potraviny (např. se snížením energie o více než 30 % oproti obsahu energie ve srovnatelném výrobku) odpovídající racionální stravě a započítané do dietního plánu. V praxi jde nejčastěji o light nápoje a light mléčné výrobky.

Fruktóza a další energetická sladidla mohou mít pouze příznivý vliv na omezení kazivosti chrupu a nemají jiné zvláštní výhody pro diabetiky ve srovnání se sacharózou. Fruktóza může sice vést k menšímu vzestupu glykémie než izokalorické množství sacharózy nebo škrobu, ale může mít nepříznivý vliv na krevní tuky a neměli by ji používat diabetici s dyslipidémií. Sorbitol a jiné cukerné alkoholy vedou rovněž k menšímu vzestupu glykémie než sacharóza a mají i o něco menší energetický obsah, avšak mohou působit trávicí obtíže. Jak fruktóza, tak sorbitol by měly být započítány do celkového energetického příjmu a jejich denní příjem by neměl překročit 50 g.

Neenergetická sladidla jako sacharin, aspartam, acesulfam K, sukralóza a cyklamát jsou prospěšná zejména z hlediska snížení energetického příjmu v nápojích a případně při vaření či pečení. Nedoporučují se těhotným diabetičkám.

Celková energie a hmotnost

Podrobné doporučení regulace příjmu energie není nutné pro diabetiky s přijatelnou hmotností, tj. s body mass indexem (BMI) 19-25 kg/m2 u dospělých diabetiků.

Pro osoby s nadváhou, obezitou nebo s tendencí k obezitě pak platí omezení energie tak, aby se co nejvíce přiblížili přiměřené hmotnosti nebo aby se předešlo váhovému přírůstku. Dietní doporučení se v těchto případech soustřeďuje především na omezení spotřeby energeticky nejbohatších živin, tj. tuků a alkoholu, a relativní zvýšení podílu sacharidů s vyšším obsahem vlákniny. Součástí redukčních diet je i doporučení fyzické aktivity. Dietní doporučení by mělo být individualizováno tak, aby se docílilo snížení nejméně o 500 kcal/den (2100 kJ) proti dosavadnímu příjmu, které může vést k redukci hmotnosti o 1-2 kg/měsíc. Je známo, že i menší redukce hmotnosti u diabetiků nezávislých na inzulinu snižuje inzulinovou rezistenci, redukuje jaterní glukoneogenezi a zlepšuje i funkci B-buněk pankreatu produkujících inzulin. Dochází proto nejen ke snížení glykémie a hladiny triglyceridů, ale i krevního tlaku.

Diety s výrazně sníženým obsahem energie (very low calory diets) mají být rezervovány pro velmi obézní diabetiky a řízeny zkušeným centrem. Může docházet ke snížení bazálního metabolismu i netukové hmotnosti. Tyto diety se užívají obvykle maximálně po dobu 4 týdnů. Jsou-li doprovázeny behaviorální terapií ovlivňující stravovací zvyklosti, mohou mít dlouhodobý efekt. V indikovaných případech je u rizikových pacientů s BMI nad 35 kg/m2 možné zvážit i chirurgické řešení redukující objem žaludku.

Spotřeba energie u dětí a adolescentů, u těhotných a kojících žen je obvykle určována fyziologicky kontrolou chuti k jídlu. Speciální regulace příjmu energie proto většinou není nutná, pokud nejsou pacienti obézní nebo pokud naopak neztrácejí nepřiměřeně na hmotnosti. U těhotných diabetiček bývá energetická spotřeba vyšší asi o 300kcal/den. Objevuje-li se ranní ketóza při normální glykémii, je vhodné zvýšit příjem potravy na druhou večeři nebo přidat jídlo kolem 3. hodiny v noci.

Další informace o sladidlech

p

Obezita

Obezita je definována jako zmnožení tuku v organismu. Rozlišujeme mužský typ otylosti, charakterizovaný hromaděním tukových hmot na břiše. Tento typ obezity bývá častěji spojován s řadou onemocnění, například srdce a cév, s cukrovkou apod. Pro ženský typ obezity jsou hlavním místem ukládání tuku hýždě a stehna. Spojení s dalšími chorobami je menší než u mužů.

p

Historie sladidel

Sladká chuť aspartamu byla objevena Jamesem Schlatterem v době, kdy pracoval pod vedením Roberta Muzura z G. D. Searle & Company. Aspartam byl Schlatterem připraven jako meziprodukt při vývoji protinádorového léčebného postupu a sladkou chuť zaznamenal, když si naslinil prst, aby obrátil stránku ve svém zápisníku. Látka Aspartam se později stala známou jako nízkoenergetické sladidlo Nutra Sweet. Pod tímto obchodním názvem byl Aspartam uveden na trh v roce 1983. V témže roce také začalo jeho úspěšné pronikání na světové trhy. Aspartam umožnil výrobcům dodávat potraviny a nápoje splňující požadavky na moderní náhradní sladidlo.

p

Náhradní sladidla

Diabetikům lze doporučit nealkoholické nápoje slazené neenergetickými sladidly. Pokud jde o jiné speciální „dia“ či „dietních“ potraviny, neexistuje dostatek podkladů pro jejich doporučování diabetikům. Mnoho speciálních „dia“ výrobků obsahuje hodně tuků a energie a bývá současně dražších než běžné potraviny. Jejich soustavná spotřeba může snižovat compliance diabetiků s dietní léčbou.

p

Diabetes

Česká republika patří mezi státy s nejlépe zachycenými statistickými daty o diabetu. Tato skutečnost je dána jednak organizací péče o nemocné cukrovkou - diabetologie je v ČR samostatným oborem, jednak dlouhodobě založeným programem sledování péče o diabetiky. Nemalý podíl na společném díle mají odborní lékaři, zvláště diabetologové, ať již samostatně vedenými výzkumnými pracemi v této oblasti, metodickou pomocí státním orgánům, či pravidelným vykazováním statistických údajů pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

p

Cukr

Drtivá většina lékařů a vědců se shoduje v názoru, že cukr je nesmírně škodlivou pochutinou. V minulých staletích, kdy se řepný cukr průmyslově nevyráběl, lidé sladili pokrmy medem nebo sušeným ovocem. Měli mnohem méně obtíží, než mají dnešní lidé. Ještě na počátku 20. století měli umírající staří lidé všechny své zuby. Dnes velmi těžko naleznete 30-ti letého člověka, který by měl zdravý, neopravovaný chrup bez jediné plomby.

p

O sladidlech

Stolní sladidla Clio na bázi aspartamu v praktických blistrech – k využití v domácnostech i na cestách – a to nejenom pro diabetiky, ale pro všechny, kteří chtějí omezit spotřebu cukru bez omezení chuti.
Tekutá a prášková sladidla Clio na bázi cyklamátu – určeno k použití nejenom ve studené kuchyni , ale i pro vaření a pečení (nehořkne ani při vyšších teplotách než 250 stupňů).