Obezita

Obezita je definována jako zmnožení tuku v organismu.
Rozlišujeme mužský typ otylosti, charakterizovaný hromaděním tukových hmot na břiše. Tento typ obezity bývá častěji spojován s řadou onemocnění, například srdce a cév, s cukrovkou apod. Pro ženský typ obezity jsou hlavním místem ukládání tuku hýždě a stehna. Spojení s dalšími chorobami je menší než u mužů. Hlavní příčinou obezity je vyšší energetický příkon (daný přijímanou potravou) a menší energetický výdej (určený zejména pohybovou aktivitou).

Kdy se jedná o podezření?

K určení otylosti a jejího stupně je vytvořena řada výpočtů a indexů. Nejběžněji je hodnocení podle Brocca: výška v cm-100 představuje normální hmotnost. Přesnější je výpočet takzvaného BMI (body mass indexu), který získáme vydělením tělesné hmotnosti druhou mocninou výšky. Jestliže je tento index mezi 25-30 kg.m-2, hovoříme o nadváze, při hodnotě 30.0-34.9 kg.m-2 o obezitě I. stupně, 35-39.9 kg.m-2 o obezitě II. stupně a nad 40 kg.m-2 o takzv. obezitě III. stupně, neboli morbidní otylosti. Ta je spojena s řadou závažných zdravotních komplikací. Dalšími možnostmi je určování otylosti podle obvodu pasu nebo jeho poměrem k obvodu boků. Tak je zohledněno i rozložení tuku v organismu.

Jak se léčí?

Léčení obezity je složité. Základem léčby se musí stát redukční dieta, při které se musí přihlédnout ke zdravotnímu stavu a rovněž pohybové aktivitě nemocného. Základem diety je potrava o nízké kalorické hodnotě, bohatá na vitaminy s dostatkem vlákniny, která je hojně zastoupena v zelenině. Nedílnou součástí léčby je přiměřená pohybová aktivita, tedy zvýšení energetického výdeje. Pomocným článkem může být medikamentosní léčba, která slouží buď ke snížení chuti k jídlu (léky-takzvaná anorektika), nebo ke snížení vstřebávání potravy ze střeva. V některých závažných případech může být řešením i operace, rozhodnutí o tomto postupu však přísluší vysoce specializovaným pracovištím.

Spolupráce nemocného při léčbě?

Spolupráce mezi lékařem a obézním pacientem je nutnou podmínkou úspěšné léčby. Jestliže nemocný nezmění svoje stravovací návyky ani svoji pohybovou aktivitu, nelze dosáhnout úspěchu. Proto musí být každý obézní školen, tzv. edukován k aktivnímu přístupu k léčbě. Součástí edukace je předpis individuálních redukčních diet. Medikamentosní léčba je určena k podpoře pacientovy snahy zhubnout.

Jaká je možná prevence?

Prevence obezity musí být včasná a spadá už do kojeneckého období, kdy se často nepřiměřeně zvětšuje tuková tkáň. Prevencí je vhodné sladění příjmu potravy a fyzické aktivity za pravidelného kontrolování tělesné hmotnosti. Základem pak musí být racionální strava s vyvážným zastoupením všech nezbytných složek s dostatkem vlákniny a s přiměřeným množstvím energie.

prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.
3. interní klinika VFN & 1. LF UK, Praha
27.7.2000

Stručný výtah z přednášky primáře MUDr. Štefana Košlíka. Společnost GfK Praha na základě svého šetření zjistila, že Češi jsou nejtlustším národem ve střední Evropě, jinými slovy, že jsou obéznější než Poláci, Maďaři i Slováci. Zatímco mírně obézních mužů žije v ČR o deset procent více než v ostatních středoevropských zemích, u žen je situace vyrovnanější. Vyjádřeni indexem tělesné hmotnosti, který vystihuje poměr tělesné váhy k mocnině výšky, jsou nejštíhlejší obyvatelé Polska (24,73), následováni Slováky (24,96), Maďary (24,98) a Čechy (25,26).Mezi Čechy je proto také nejvíce těch, kteří chtějí zhubnout, a to plných 44 %.

Jaká je ve skutečnosti správná hmotnost našeho těla? Existuje řada výpočtů, z nichž mezi laiky nejpoužívanější je ten, který říká, že máte vážit tolik kg, kolik cm měříte nad 1 metr. Tedy člověk vysoký 185 cm by měl vážit 85 kg. Tyto výpočty jsou ovšem poněkud zavádějící, protože neberou v potaz řadu dalších skutečností. Spolehlivější je proto tzv. body mass index, BMI, index tělesné hmotnosti.
Např. člověk měřící 185 cm s tělesnou hmotností 85 kg má následující BMI: 85 : 1,852 = 24,836. Jako normální se uvádí BMI v hodnotě 22 – 25.
Obezita je dána množstvím zásobního, nadměrného tuku. Hloubku podkožního tuku můžeme celkem snadno měřit. Jaké jsou však příčiny obezity?

Podle odborníků existují dva druhy příčin:

 1. Druhotná, sekundární příčina je způsobena různými faktory, např. poruchami činnosti orgánů, CNS. Tyto poruchy jsou doprovázeny nadměrnou chutí k jídlu, častou ospalostí či nadměrným močením. V těchto případech je nutné příčinu odstranit léčením příslušných orgánů.
 2. Jednoduchá příčina – nesprávná výživa. Poměr přijatých a spálených kalorií je důležitý, ne vždy však rovnítko znamená správnou výživu. Záleží na poměru výživných látek ve zdroji potravy. Pokud jsou ve špatné kombinaci, nemusí se dokonale strávit a jdou na zásoby. Tady dochází potom ke vzniku obezity. Obecně se dá tvrdit, že všechny živiny v zelené (listové) zelenině jsou ve správném poměru. K obezitě takto dochází při nesprávném rozložení potravy během dne, zvláště v případech, kdy se většina sní večer.

U jednoduchých příčin musíme:

a. odstranit nedostatek pohybu

b. ovlivnit výživu – snížit příjem kalorií (tuky, cukry – alkohol), spálit svoje rezervy – správně kombinovat potraviny, rozložit příjem kalorií, soustředit se na kvalitu potravin – přijímat více surové stravy (rostlinná strava), dříve se zasytíme. Pokud se přejíme, potrava se nestráví.

Důsledky obezity:

 • estetický faktor, i když každému dle jeho gusta, někdo má rád i baculky
 • baculaté dítě není roztomilé, ale má zaděláno na obezitu
 • některým lidem způsobuje mindráky, poškození psychiky
 • pohybové ústrojí: opotřebování kloubů, artrózy, artritidy, chrupavky
 • oběhový systém: křečové žíly, arterioskleróza, zvýšený krevní tlak, potřebené srdce, ischemická choroba, infarkt myokardu
 • zažívací ústrojí: žlučové kameny, záněty žlučníku, žaludku, diabetes, dna, nedostatečnost ledvin, vyrážky na kůži
 • dýchací ústrojí: zejména když je tuk nahromaděn v oblasti břicha, dochází k infekci dýchacích cest, poruchám mozku
 • obezita obecně významně zkracuje život a snižuje jeho kvalitu

Existuje několik způsobů, jak se nadváhy zbavit:

 • Skupina léků snižující chuť k jídlu – náhrada vůle, dochází k jo-jo efektu, protože léky mají negativní účinky, nemůžeme je užívat stále
 • Kombinace psychoterapie, diety, atd.
 • Chirurgická léčba – odstranění sádla, liposukce, vak před žaludkem

POZOR!
Tuk je největší zásobárnou jedů, pokud začneme půst, spaluje se tuk a uvolňuje se obrovské množství jedů, které ovlivňují tělesný chod. V žádném případě nečekejme efekty, pokud neučiníme příslušná dietní opatření.

(převzato z časopisu Jonathan)

Budou se mi v EU smát, že jsem tlustý (tlustá)?
Zjistěte si raději svůj BMI – tzv. body mass index.
Body mass index – podíl jednotlivých skupin obyvatel na celkové populaci v zemích EU v roce 1996 (%):

DE

NL

BE

LU

FR

IT

GB

DK

IE

GR

ES

PT

AT

FI

SE

EU

vysoká podváha

muži
ženy

0,4
1,9

0,8
2,7

1,9
4,8

1,1
5,4

0,6
4,6

0,4
4,6

2,1
2,3

0,4
2,8

0,4
3,1

0,6
1,9

0,9
3,4

1,2
2,4

1,3
2,7

0,4
3,2

0,6
2,3

0,9
3,0

podváha

muži
ženy

1,8
8,9

6,9
8,9

6,2
10,8

5,2
16,8

5,4
20,5

4,5
15,2

2,8
9,8

2,7
15,3

5,1
11,3

3,0
10,4

4,0
12,3

3,4
9,2

2,6
11,4

4,4
8,2

4,3
11,1

4,0
11,6

normální rozmezí

muži
ženy

69,1
71,1

74,9
68,2

69,2
66,3

62,6
58,9

72,9
59,7

75,3
61,8

65,6
62,0

74,6
65,5

74,5
69,3

61,0
55,7

63,0
62,1

70,7
61,7

69,8
66,0

68,3
64,2

68,1
68,7

69,5
64,6

obezita

muži
ženy

23,2
15,1

14,4
14,4

16,1
9,8

22,6
12,2

16,5
10,4

15,4
13,4

21,4
17,8

16,9
9,5

15,6
10,5

26,7
17,8

24,2
15,7

16,7
21,2

20,4
15,6

18,3
17,6

22,2
13,8

19,5
14,4

těžká obezita

muži
ženy

5,4
3,8

2,9
6,8

6,5
8,3

8,5
7,1

4,6
4,4

4,3
5,4

8,1
10,1

5,4
6,8

4,4
6,0

8,7
13,0

7,8
6,2

7,9
9,4

5,9
6,0

8,6
8,2

4,9
3,8

6,1
6,9

Zdroj: Eurostat yearbook 2002 – the statistical guide to Europe

Pozn.: Body mass index (BMI) porovnává váhu člověka vzhledem k jeho výšce, a zařazuje tak obyvatelstvo do několika skupin s ohledem na možná zdravotní rizika. Počítá se jako podíl tělesné váhy v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech. Je vyjádřen jako bezrozměrné číslo a rozdělení vypadá následovně:

velikost BMI

méně než 18

18- 20

20-27

27-30

více než 30

skupina

vysoká podváha

podváha

normální rozmezí

obezita

těžká obezita

 

Nejobtloustlejšími Evropany jsou Řekové a Řekyně – v Řecku je podíl lidí s těžkou obezitou nejvyšší. Pěkně zakulacení jsou i Finové a překvapivě také Angličané.

Mýtus o vyhublých Angličanech tedy definitivně padá. Stejně tak jako ten o vyhublých Angličankách – ty jsou totiž v podílu těžké obezity hned na druhém místě za Řekyněmi.

Použité zkratky zemí:

 

AT – Rakousko
BE – Belgie
DK – Dánsko
DE – Německo
ES – Španělsko
FR – Francie
GB – Velká Británie
GR – Řecko
IE – Irsko
IT – Itálie

LU – Lucembursko
NL – Nizozemsko
PT – Portugalsko
FI – Finsko
SE – Švédsko

BG – Bulharsko
CY – Kypr
CZ – Česká republika
EE – Estonsko
HU- Maďarsko

Další informace o sladidlech

p

Obezita

Obezita je definována jako zmnožení tuku v organismu. Rozlišujeme mužský typ otylosti, charakterizovaný hromaděním tukových hmot na břiše. Tento typ obezity bývá častěji spojován s řadou onemocnění, například srdce a cév, s cukrovkou apod. Pro ženský typ obezity jsou hlavním místem ukládání tuku hýždě a stehna. Spojení s dalšími chorobami je menší než u mužů.

p

Historie sladidel

Sladká chuť aspartamu byla objevena Jamesem Schlatterem v době, kdy pracoval pod vedením Roberta Muzura z G. D. Searle & Company. Aspartam byl Schlatterem připraven jako meziprodukt při vývoji protinádorového léčebného postupu a sladkou chuť zaznamenal, když si naslinil prst, aby obrátil stránku ve svém zápisníku. Látka Aspartam se později stala známou jako nízkoenergetické sladidlo Nutra Sweet. Pod tímto obchodním názvem byl Aspartam uveden na trh v roce 1983. V témže roce také začalo jeho úspěšné pronikání na světové trhy. Aspartam umožnil výrobcům dodávat potraviny a nápoje splňující požadavky na moderní náhradní sladidlo.

p

Náhradní sladidla

Diabetikům lze doporučit nealkoholické nápoje slazené neenergetickými sladidly. Pokud jde o jiné speciální „dia“ či „dietních“ potraviny, neexistuje dostatek podkladů pro jejich doporučování diabetikům. Mnoho speciálních „dia“ výrobků obsahuje hodně tuků a energie a bývá současně dražších než běžné potraviny. Jejich soustavná spotřeba může snižovat compliance diabetiků s dietní léčbou.

p

Diabetes

Česká republika patří mezi státy s nejlépe zachycenými statistickými daty o diabetu. Tato skutečnost je dána jednak organizací péče o nemocné cukrovkou - diabetologie je v ČR samostatným oborem, jednak dlouhodobě založeným programem sledování péče o diabetiky. Nemalý podíl na společném díle mají odborní lékaři, zvláště diabetologové, ať již samostatně vedenými výzkumnými pracemi v této oblasti, metodickou pomocí státním orgánům, či pravidelným vykazováním statistických údajů pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

p

Cukr

Drtivá většina lékařů a vědců se shoduje v názoru, že cukr je nesmírně škodlivou pochutinou. V minulých staletích, kdy se řepný cukr průmyslově nevyráběl, lidé sladili pokrmy medem nebo sušeným ovocem. Měli mnohem méně obtíží, než mají dnešní lidé. Ještě na počátku 20. století měli umírající staří lidé všechny své zuby. Dnes velmi těžko naleznete 30-ti letého člověka, který by měl zdravý, neopravovaný chrup bez jediné plomby.

p

O sladidlech

Stolní sladidla Clio na bázi aspartamu v praktických blistrech – k využití v domácnostech i na cestách – a to nejenom pro diabetiky, ale pro všechny, kteří chtějí omezit spotřebu cukru bez omezení chuti.
Tekutá a prášková sladidla Clio na bázi cyklamátu – určeno k použití nejenom ve studené kuchyni , ale i pro vaření a pečení (nehořkne ani při vyšších teplotách než 250 stupňů).